KUST

KUHU

KUUPÄEV

KAAL(KG)

MAHT(m3)

SAADA PÄRING
TEE PÄRING!

Eesti + 372 6056 161    Läti +371 67009 120    Leedu +370 5216 4980

KAMPAŅAS “Lielā balvas spēle” OFICIĀLIE NOTEIKUMI

1. Kampaņa “Lielā balvas spēle” notiek no 2. līdz 31. maijam, un to rīko «Balti Logistika SIA» (adrese: Ziemeļu iela 16-303, lidosta Rīga, LV-1053, Latvija) – tālāk tekstā Kampaņas organizators.
2. Kampaņas rīkošanas kārtību nosaka Kampaņas organizators saskaņā ar paredzētajiem noteikumiem. Visi Organizatora lēmumi par kampaņas rīkošanu ir galīgi un saistoši visiem kampaņas dalībniekiem. Visus strīdus, kas rodas saistībā ar kampaņas rīkošanu, atrisina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
3. Kampaņā var piedalīties Latvijā dzīvojošas personas, kuru vecums ir vismaz 18 gadi. Kampaņā nevar piedalīties Kampaņas organizatora, «Balti Logistika SIA», darbinieki un viņu ģimenes locekļi. (more…)

KAMPANIJOS „Didysis žaidimas prizui laimėti“ OFICIALIOS TAISYKLĖS

KAMPANIJOS „Didysis žaidimas prizui laimėti“ OFICIALIOS TAISYKLĖS
1. Kampanija „Didysis žaidimas prizui laimėti“ – tai nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki 31 d. vykstantis vartotojų žaidimas, kurį organizuoja bendrovė „Balti Logistika UAB“ (adresas: Dariaus ir Girėno g. 40, 02189 Vilnius, Lietuva), toliau vadinama kampanijos Organizatoriumi.
2. Kampanijos vykdymo tvarką patvirtino kampanijos Organizatorius pagal nustatytas sąlygas. Visi kampanijos Organizatoriaus sprendimai dėl kampanijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems kampanijos dalyviams. Visi su kampanija susiję ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3. Kampanijoje gali dalyvauti Lietuvoje gyvenantys ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. Kampanijoje negali dalyvauti kampanijos Organizatoriaus, „Balti Logistika UAB“, darbuotojai ir jų šeimų nariai. (more…)

KAMPAANIA “Suur auhinnamäng” AMETLIKUD REEGLID

1. Kampaania “Suur auhinnamäng?” on 02. maist kuni 31. maini  2013. a toimuv tarbijamäng, mille korraldajaks on Balti Logistika AS (aadress: Punane 73, 13619 Tallinn, Eesti) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
3. Kampaanias võivad osaleda Eestis elavad vähemalt 18-aastased isikud. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja, Balti Logistika AS töötajad ega nende perekonnaliikmed. (more…)

Lielā balvas spēle

(more…)

DIDYSIS žaidimas

(more…)

Suur auhinnamäng!

(more…)

What customers are saying about us?

Recently we have implemented Net Promoters Score (NPS) customer loyalty metric to raise our customer service to even higher level and to develop our services further to best match our customers’ needs. 

(more…)